Jesteś tutaj: Start / Opłaty

Opłaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU NR 5 „PLASTUŚ” W KONINIE

Czas  bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego- bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
 8.00-13.00

 • Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   oraz Uchwała Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 roku w sprawie  określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
  http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VI/uchwala_nr_637_1380714659.pdf
  Stawka za 1godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,00 złotych
 • Opłaty za żywienie reguluje Uchwała Nr 244 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
  http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_V/nr244.pdf
 • Wysokość stawki żywieniowej reguluje zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Przedszkola wydane w porozumieniu z organem prowadzącym.
  • Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 7,00 złotych, a koszty poszczególnych posiłków wynoszą odpowiednio:
   • obiad –3,20 zł,
   • śniadanie –2,30 zł,
   • podwieczorek – 1,50 zł.
 • Opłaty  należy uiszczać  do 15-ego każdego miesiąca w kasie Przedszkola w środy, czwartki i co drugi piątek w godzinach od 07.30 do 15.30 lub na konto Przedszkola:
  Getinbank 87 1560 0013 2015 2804 0691 0001.
 • Za zwłokę we wnoszeniu opłat po terminie Przedszkole nalicza ustawowe odsetki.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 5
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Hamela
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:395